สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค รณรงค์บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

          วานนี้ (20 พฤษภาคม 2565) นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ #“ดื่มไม่ขับ กลับปลอดภัย” ณ บริเวณหน้ากรมควบคุมโรค

          นายแพทย์ขจรศักดิ์ กล่าวว่า กรมควบคุมโรคเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่เสี่ยงอันตรายต่อผู้อื่น จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ #“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ กลับปลอดภัย”

          ด้วยสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง (2562-2564) พบผู้ขับขี่บาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวน 138,136 คน โดยในปี 2664 พบ ผู้ขับขี่ที่บาดเจ็บเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนจากสาเหตุการดื่มแอลกอฮอล์ จำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต 44,575 ราย (ร้อยละ 23.35) ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ 89.37) ช่วงอายุที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 20 - 24 ปี

          กรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ขับขี่ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ #“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ กลับปลอดภัย” เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นเหตุทำให้เกิดบาดเจ็บที่รุนแรง หรืออาจเสียชีวิตได้

 

************************************

ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ/สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565


ข่าวสารอื่นๆ