สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 22/2565 "เตือนประชาชนช่วงหน้าฝน ระมัดระวังการนำเห็ดป่ามาปรุงประกอบอาหาร อาจเป็นเห็ดพิษ"

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

ฉบับที่ 22/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 23 (วันที่ 5 – 11 มิ.ย. 65)

          “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2565 พบผู้ป่วย 265 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ มากกว่า 65 ปี (27.17%), 55-64 ปี (21.89%) และ 45-54 ปี (21.51%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบผู้ป่วยมากที่สุด ซึ่งในเดือนพฤษภาคมพบผู้ป่วย 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.68 ของผู้ป่วยทั้งหมด”

          “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็ดหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน โดยในธรรมชาติมีทั้งเห็ดที่รับประทานได้และเห็ดพิษ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันและแยกชนิดได้ยาก ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด  เห็ดพิษหลายชนิดไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อน ประชาชนจึงควรตระหนักและระมัดระวังในการนำเห็ดป่ามารับประทาน อาการที่สังเกตได้หลังรับประทานเห็ดพิษ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดท้อง เป็นตะคริวที่ท้อง ภายใน 6-24 ชั่วโมง หากเกิน 24 ชั่วโมง จะทำให้เกิดภาวะตับหรือไตวาย ส่งผลให้ผู้รับประทานเห็ดพิษเสียชีวิตได้  กรมควบคุมโรค ขอแนะนำว่า หลังรับประทานเห็ด หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว พร้อมทั้งนำตัวอย่างเห็ดและอาหารที่เหลือจากการรับประทานไปเพื่อตรวจวิเคราะห์ด้วย  ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำประชาชนว่า หากไม่แน่ใจ ไม่รู้จัก หรือสงสัยว่าจะเป็นเห็ดพิษ ไม่ควรเก็บหรือซื้อมาปรุงอาหาร ควรเลือกเห็ดจากแหล่งที่มีการเพาะพันธุ์เพื่อความปลอดภัย หลีกเลี่ยงเห็ดจากธรรมชาติ และควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับเห็ด สอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดี โทร.1367 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

      

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 6 มิถุนายน 2565


ข่าวสารอื่นๆ