สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยผลการประชุม คกก.ด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ยังคงให้โรคฝีดาษวานรเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

     

          กรมควบคุมโรค จัดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 15/2565 เรื่องแนวทางรองรับโรคฝีดาษวานร ภายหลัง WHO ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern)

          วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) ที่ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ ชั้น 5 อาคาร 3 กรมควบคุมโรค ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เปิดการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการฯ ครั้งที่ 15/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา เป็นเลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ

          ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง กล่าวว่า ภายหลังจากที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของไวรัสฝีดาษวานร (Monkeypox) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern : PHEIC) สำหรับประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฝีดาษวานร มานานกว่า 2 เดือน และรายงานผู้ป่วยยืนยันรายแรกเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมพิจารณายังคงให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากอาการของโรคฝีดาษวานรไม่รุนแรง รวมถึงการแพร่เชื้อต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ทั้งนี้ให้ยกระดับการเฝ้าระวัง เพิ่มการเฝ้าระวังแบบ sentinel (หรือเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่) ในกลุ่มเสี่ยง เช่น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มหลากหลายทางเพศ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน หากพบผู้ป่วยเข้าข่ายให้สอบสวนโรคและดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวินิจฉัย หากติดเชื้อให้แยกกัก 21 วัน

          นายแพทย์จักรรัฐ กล่าวถึงสถานการณ์โรคฝีดาษวานรทั่วโลกขณะนี้ว่า (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. 65) จำนวนผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก 16,314 ราย พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 71 ประเทศ โดยพื้นที่การแพร่ระบาดส่วนใหญ่พบอยู่ในแถบทวีปยุโรป ประเทศที่มีผู้ป่วยสูง 5 ลำดับแรก ได้แก่ สเปน 3,125 ราย สหรัฐอเมริกา 2,581 ราย เยอรมัน 2,268 ราย อังกฤษ 2,115 ราย และฝรั่งเศส 1,562 ราย ส่วนใหญ่เป็นเพศชายเกือบทั้งหมด สำหรับสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทย พบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย เป็นชายชาวไนจีเรีย อายุ 27 ปี ซึ่งผลตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์ West Africa (A.2) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรง พบการแพร่ระบาดน้อย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต สำหรับความคืบหน้าผลการตรวจ PCR ในผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรชาวไนจีเรีย ทั้ง 19 รายนั้น ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด

          “ขอให้ประชาชนทำความเข้าใจกับธรรมชาติของโรคนี้ และมั่นใจได้ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมในการรับมือโรคฝีดาษวานร ทั้งมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับเป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กระทรวงสาธารณสุข กรณีโรคฝีดาษวานร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด เตรียมความพร้อม และมีระบบเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร สอดรับกับประกาศขององค์การอนามัยโลก” นายแพทย์จักรรัฐ เน้นย้ำว่ามาตรการสาธารณสุขที่ดำเนินการมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนี้ เนื่องจากโรคฝีดาษวานร จะติดต่อจากการสัมผัสกับผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดมากๆ จึงติดต่อยากกว่าโควิด 19

          ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเคร่งครัดมาตรการ Universal Prevention : UP ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงผู้เข้าข่ายมีอาการของโรคฝีดาษวานร เช่น มีผื่น ตุ่ม หนอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

********************************

ข้อมูลจาก : กองระบาดวิทยา/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565


ข่าวสารอื่นๆ