สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 44/2565 "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ทานอาหารอย่างถูกสุขอนามัย ปลอดภัยจากอหิวาตกโรค

 

กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์

ฉบับที่ 44/2565 ประจำสัปดาห์ที่ 50 (วันที่ 11  – 17 ธ.ค. 65)

 

       “จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอหิวาตกโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 8 ธันวาคม 2565 มีรายงานพบผู้ป่วย 5 ราย โดย 2 รายล่าสุดพบในเดือนธันวาคม 2565 ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบ ได้แก่ อายุต่ำกว่า 5 ปี 2 ราย อายุ 45-54 ปี 2 ราย และ อายุ 55 - 64 ปี 1 ราย ซึ่งคิดเป็นอัตราอุบัติการณ์ของโรคสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

       จังหวัดที่มีการพบผู้ป่วย ได้แก่ พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และ สระบุรี จังหวัดละ 1 ราย”

       “การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวจะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรคเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล อาจรับประทานอาหารทะเลที่สุกๆดิบๆ มีแมลงวันตอม ทำให้ร่างกายได้รับเชื้ออหิวาต์ได้ หรือบางสถานที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น จัดการระบบสุขาภิบาลไม่ดีทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่าย

        กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันตนเองจากอหิวาตกโรค โดยการดูแลสุขอนามัยด้านอาหารและน้ำดื่ม เลือกทานอาหารที่สด สะอาด ปรุงร้อน สุกใหม่ พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสบู่ ก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือหลังจากเข้าห้องน้ำทุกครั้ง โดยยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ”

       ทั้งนี้ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ถ่ายเหลวเป็นน้ำในปริมาณมาก คลื่นไส้ อาเจียน ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม หากมีอาการถ่ายเหลวในระหว่างที่ยังไม่สามารถไปพบแพทย์ ให้จิบน้ำผสมสารละลายเกลือแร่ (ORS) บ่อยๆ เพื่อป้องกันการขาดน้ำ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422”

      

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 13 ธันวาคม 2565


ข่าวสารอื่นๆ