สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์และการสร้างภาคี ครั้งที่ 1/2566 บูรณาการขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์และการสร้างภาคี ครั้งที่ 1/2566 โดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 และขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เน้นย้ำทุกหน่วยงานส่งเสริมการจัดกิจกรรม และกำหนดให้พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ พ.ศ. 2566 หรือพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ให้เป็น “พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่จัดกิจกรรม เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม และอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรมให้ดำเนินการผลักดันงานเทศกาลต่างๆ รวมไปถึงเทศกาลสงกรานต์ให้มีการรณรงค์เป็นเทศกาลปลอดเหล้า ปลอดภัย ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค และผ่านระบบทางไกล (VDO Conference)

*****************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 29 มีนาคม 2566


ข่าวสารอื่นๆ