สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ CH.Spring News

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วง และโรคอาหารเป็นพิษ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนทำให้อาหารเสียง่าย พร้อมแนะให้ยึดหลักปฏิบัติ สุก ร้อน สะอาด


ข่าวสารอื่นๆ