สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงตามมาตรฐานคู่มือ Joint External Evaluation (JEE / IHR 2005) และการเฝ้าระวังสื่อ ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทับขวัญ รีสอร์ท แอนด์สปา นนทบุรี

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงตามมาตรฐานคู่มือ Joint External Evaluation  (JEE / IHR 2005)

และการเฝ้าระวังสื่อ ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทับขวัญ รีสอร์ท แอนด์สปา นนทบุรี

                                                                                           

                                                   

                             

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                            

                           

                           

                          

                           

                           

                           

                          

 

 

 


ข่าวสารอื่นๆ