สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 231 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากช่วงนี้บางพื้นที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้"

กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 231 "เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากช่วงนี้บางพื้นที่ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้"

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์: 0-2590-3859 / วันที่ 12 ต.ค. 2562

 
 

ข่าวสารอื่นๆ