กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ของกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ