กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

1. ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุน ปี 2567

2. ใบสมัคร 2567

3. หนังสือยินยอม 2567

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ