กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งระดับควบ (นางสาวพิมพ์ฤทัย จงกระโทก)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ