กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

แบบฟอร์มกลุ่มสรรหา

ข้าราชการ

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

พนักงานราชการ

  • หนังสือรายงานตัวพนักงานราชการ  download
  • หนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการจ้างฯ  download
  • สัญญาจ้างพนักงานราชการ    ไฟล์ pdf    ไฟล์ word