กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

update บัญชีข้าราชการ/พนักงานราชการ กรมควบคุมโรค

update สถานะบัญชี และประกาศขึ้นบัญชี