กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image
การช่วยเหลือคนตกน้ำ-จมน้ำ

วิธีการใดคือวิธีการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยทางน้ำที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด?

1. โยนถังแกลลอนพลาสติก
2. ใส่ห่วงชูชีพและกระโดดลงไปช่วย
3. จับเด็กอุ้มพาดบ่า
4. กระโดดลงไปช่วย

จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเด็ก (Child Injury) ภายในบ้าน

จุดไหนเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุภายในบ้าน?

1. หน้าต่าง
2. ปลั๊กไฟ
3. ระเบียง
4. ตู้ยา

ความปลอดภัยทางน้ำ

วิธีการใดคือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อป้องกันการจมน้ำ?

1. กระโดดลงไปในน้ำ
2. เล่นหยอกล้อกัน บริเวณริมสระน้ำ
3. ว่ายน้ำอยู่ในสระน้ำ
4. ใส่เสื้อชูชีพอยู่บนเรือ

จุดเสี่ยงในโรงเรียน

จุดไหนเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุภายในโรงเรียน?

1. สนามเด็กเล่น
2. ประตูโรงเรียน
3. สระน้ำ/บ่อขุด
4. ตู้กดน้ำดื่ม

มีผู้เข้าชมหน้านี้แล้ว Web Hits ท่าน