กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0443.1/
21 กุมภาพันธ์ 2567
-
2567
-
-
35239.5
-
1
2567
กองนวัตกรรมและวิจัย
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
13/2567
-
-
-