กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อขอสมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 26 ปี 2567

            ด้วยกองนวัตกรรมวิจัยได้ดำเนินการเปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 26 ปี 2567 โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2566 และวันที่ 1-30 เมษายน 2566 (รอบเพิ่มเติม) ทั้งนี้กองนวัตกรรมและวิจัยได้พิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว มีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ตามประกาศดังแนบ)

         ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. เพื่อเพื่อรับฟังรายละเอียดในการพัฒนาโครงร่างวิจัย และการยื่นสมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประเภททุนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมควบคุมโรค รุ่น 26 ปี 2567 ต่อสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ