กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองนวัตกรรมและวิจัย

 

 

 

ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2566

สรุปผลแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามคุณธรรมเป้าหมาย กองนวัตกรรมและวิจัย

 

 

 

ปีงบประมาณ 2565

       ► ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2565

                                     

          ♦ ประเภทข้าราชการ                 ♦ ประเภทพนักงานราชการ      

 

ปีงบประมาณ 2566

        ► ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566