กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

บริการตรวจทานภาษาอังกฤษก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่

กองนวัตกรรมและวิจัย เปิดบริการวิชาการใหม่ "ตรวจทานภาษาอังกฤษก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่"

  • นางสาวธีราพร อินต๊ะวงศ์
  • นายปิติภัทร รามทอง
  • โทร. 02 590 3149
  • E-mail : [email protected]