กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

คลินิกวิจัย กรมควบคุมโรค (Regular Research)

 

คลินิกวิจัย กรมควบคุมโรค (Regular Research)

 

 

 
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กองนวัตกรรมและวิจัย

ที่อยู่ : เลขที่ 88/21 อาคาร 10 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 080-9731863 และ 02-590-3175