กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

คลินิกวิจัย กรมควบคุมโรค (Regular Research)

  • กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กองนวัตกรรมและวิจัย
  • ที่อยู่ : เลขที่ 88/21 อาคาร 10 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์
  • ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
  • โทรศัพท์ 080-9731863 และ 02-590-3175