กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ให้คำปรึกษาวิชาการ

ขั้นตอนรับบริการให้คำปรึกษาวิชาการ

1. ติดต่อขอรับบริการมาที่ กลุ่มวิจัยและประเมินเทคโนโลยี กองนวัตกรรมและวิจัย

2. เมื่อได้รับยืนยันการนัดหมาย โปรด ลงทะเบียน ขอใช้บริการให้คำปรึกษาวิชาการ ในระบบ ผ่านลิงก์ LINK

3. หลังเข้ารับบริการให้คำปรึกษางานวิจัยแล้ว ขอความกรุณาท่านจัดทำสรุปคำแนะนำหลังการรับบริการ  และส่งกลับมายังผู้ประสานงาน 

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อขอรับบริการได้ที่ นายภานุกร รักกลิ่น และนายปิติภัทร  รามทอง
โทร. 02 590 3149
E-mail : [email protected]