กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

หน่วยประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับศูนย์ความร่วมมือไทย –สหรัฐฯ

enlightenedสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)         

ชื่อทุน ช่วงเวลาการขอรับทุน กรอบการวิจัย ประเด็นวิจัยของ กรมฯ
Project Management under the Thailand MoPH–U.S.CDC Collaboration (TUC) Cooperative Agreement 

              <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>                                                        


           

             

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์

 

สถานะ รอ    ติดตามประกาศ 


            

1. Research   

Sub-Steering Committees

  1. HIV
  2. Emerging     Infectious Diseases  
  3. Tuberculosis
  4. Border Health
  5. Non-Communicable Diseases
  6. Informatics
2. Non - Research                       
ประเด็นวิจัยของกรม ฯ ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของแหล่งทุน 


            

  
                     

<< กลับหน้าหลัก  : หน้าถัดไป >>