กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

แพทยสภา The Medical Council of Thailand

enlightenedแพทยสภา The Medical Council of Thailand

ชื่อทุน ช่วงเวลาการขอรับทุน กรอบการวิจัย ประเด็นวิจัยของ กรมฯ

กองทุนพลตำรวจเอก

นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ 

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>> 

                                                                                                                                                                     

บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565                 

สถานะ เปิดรับข้อเสนอโครงการ        

  • ต้องเป็นการคิดค้นแนวทางการรักษาโรคใหม่ ๆ หรือคิดค้นหา กระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพของประเทศและนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ได้
  • ผลการวิจัยสามารถเป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงงานวิจัยของแพทย์ไทยให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศ
  • ผลงานวิจัยนั้นต้องไม่เคยเผยแพร่มาก่อน

ประเด็นวิจัยของกรม ฯ                

<< กลับหน้าหลัก  : หน้าถัดไป >>