กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

กรมควบคุมโรค เข้ารับการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ฯ กับ กลุ่มที่ปรึกษา TRIS Corporation และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และชี้เเจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566


ข่าวสารอื่นๆ