กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Responsive image

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่นิเทศงานและติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบที่ 1) สคร.1 จ.เชียงใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1.3 และด่านแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ข่าวสารอื่นๆ