กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อลิชมาเนียในริ้นฝอยทราย โดย วิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) เพื่อการเฝ้าระวังเชื้อในแมลงพาหะในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2562

วารสารออนไลน์อื่นๆ