กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

สคร.12 สงขลา สนับสนุน และให้ความร่วมมือ ผู้ว่าราชการ 7 จังหวัด ประกาศงดเหล้า สู้เชื้อ เพื่อชาติ ห้ามจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ป้องกัน COVID-19

สคร.12 สงขลา สนับสนุน และให้ความร่วมมือ ผู้ว่าราชการ 7 จังหวัด  ประกาศงดเหล้า สู้เชื้อ เพื่อชาติ  ห้ามจำหน่าย  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ป้องกัน COVID-19

 

.........................................................................................

ข่าวโดย: กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา  
E-mail: [email protected] ( วันที่ 13 เมษายน 2563)


ข่าวสารอื่นๆ