กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

กรมควบคุมโรค มอบหมาย สคร.12 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวังและคัดกรองเข้ม รับชาวไทยมุสลิมกลับจากอินโดนีเซียเย็นนี้

กรมควบคุมโรค มอบหมาย สคร.12 ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวังและคัดกรองเข้ม รับชาวไทยมุสลิมกลับจากอินโดนีเซียเย็นนี้

 

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จ.สงขลา ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เฝ้าระวัง คัดกรอง และดำเนินมาตรการเข้ม เพื่อรับชาวไทยมุสลิมกลับจากอินโดนีเซียในเย็นวันนี้ พร้อมขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

          วันนี้ (6 เมษายน 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่จะมีคณะชาวไทยมุสลิมจำนวนกว่า 100 คน ที่ตกค้างจากการเข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย จะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ในวันนี้ (6 เม.ย. 63) เวลา 16.00 น. นั้น กรมควบคุมโรค ได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 จ.สงขลา) ร่วมกับสำนักงานสาธาณสุขจังหวัด โรงพยาบาล ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการเฝ้าระวัง คัดกรองตามมาตรการต่างๆ อย่างเข้มข้นทุกราย และขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

          สำหรับนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ต้องสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Patient Under Investigation : PUI) ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในท่าอากาศยาน คือผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรืออาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ร่วมกับมีประวัติเดินทางไปยังหรือมาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน ทุกช่องทางระหว่างประเทศ หากพบผู้มีอาการเข้าเกณฑ์ผู้ป่วย PUI ดังกล่าว   จะทำการประสานทีมแพทย์เพื่อเข้าประเมินอาการและส่งไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ทันที  ส่วนกรณีไม่มีอาการเข้าเกณฑ์ผู้ป่วย PUI เจ้าหน้าที่จะพาผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าวเข้ามาสู่การกักกันในพื้นที่ที่รัฐจัดไว้ตามมาตรการของประเทศไทย ต่อไป

         

**************************************************

ข้อมูลจาก : ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

วันที่ 6 เมษายน 2563


ข่าวสารอื่นๆ