กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
Responsive image

เตือนสถานที่ที่เป็นจุดรวมตัวของคนหมู่มาก เสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่ แนะใช้มาตรการปิด ล้าง เสี่ยง หยุด ป้องกันโรค


ข่าวสารอื่นๆ