กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
Responsive image
วิสัยทัศน์

 

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ

เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ภายในปี 2564