สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
-
12 ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม 2562
2563
-
-
800000
-
11
2562
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-