สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (งบประมาณ 2565) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ