สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Responsive image

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความประสงค์จะรับย้ายรับโอน ข้าราชการพลเรีอนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ