สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
Responsive image

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

หนังสือขอย้ายหรือขอโอน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ