กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

ตามที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  ได้ดำเนินการรับย้าย  หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3782 ตามประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564  นั้น

ฉะนั้น  เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  อ่านรายละเอียด------> คลิก


ข่าวสารอื่นๆ