กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุน การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 4/2564

ตามประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่4/2564 โดยงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 2 ตำแหน่ง  และได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไปแล้ว  นั้น

                   บัดนี้ การสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างในตำแหน่งดังกล่าวตามรายชื่อที่แนบท้ายอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -------> คลิก


ข่าวสารอื่นๆ