กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ มีมติเสนอร่างคำสั่งมอบอำนาจเปรียบเทียบปรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมยาสูบสังกัด กทม.


ข่าวสารอื่นๆ