กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ขยายเวลารับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ

          ตามประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 เรื่อง รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ  ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่  18 เมษายน ถึงวันที่  26 เมษายน 2565  นั้น

          ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครในตำแหน่งดังกล่าว กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงขยายเวลารับย้ายหรือรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญออกไปอีก

           ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ