กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเป็นลูกจ้างโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2566

    ตามประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุม
การบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2566 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 โดยรับสมัคร ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นั้น

   กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ