กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่1/2567

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค โดยงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่าน ---> ประกาศรับสมัคร

Download --> Form ใบสมัคร

    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารทั่วไป กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 11 ชั้น 5 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

    หรือยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยจัดทำเป็นไฟล์เอกสาร PDF และต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันว่าได้รับใบสมัครและเอกสารครบถ้วน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ