กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการฯ

                   เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัคร กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2567 ในตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยขยายเวลาการรับสมัครถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

                 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค อาคาร 11 (ชั้น 5 )  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โทร. 0 2590 3818 หรือยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] 

                   ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีความสามารถด้านการขับรถยนต์และมีใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ