กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ความก้าวหน้าโครงการระบบยาช่วยเลิกบุหรี่

1. ข้อมูลระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564

2. ข้อมูลระหว้่างวันที่ 26 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

3. ข้อมูลระหว่างวันที่ 2 - 9 เมษายน 2564

4. ข้อมูลระหว่างวันที่ 18 - 25 มิ.ย.64

5. ข้อมูลระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-2 ก.ค.64

6. ข้อมูลระหว่างวันที่ 5-9 ก.ค.64

7. ข้อมูลระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค.64

8. ข้อมูลระหว่างวันที่ 19-23 ก.ค.64

9. ข้อมูลระหว่างวันที่ 26-30 ก.ค.64

10. ข้อมูลระหว่างวันที่ 2-6 ส.ค.64

11. ข้อมูลระหว่างวันที่ 9 - 13 ส.ค.64

12. ข้อมูลระหว่างวันที่ 16 - 19 ส.ค.64

13. ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 - 26 ส.ค.64

14. ข้อมูลระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย.64

15. ข้อมูลระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.ย. 64

16. ข้อมูลระหว่างวันที่ 13 - 17 ก.ย. 64

17. ข้อมูลระหว่างวันที่ 20 ก.ย.  - 1 ต.ค. 64

18. ข้อมูลระหว่างวันที่  4 - 8 ต.ค. 64

19. ข้อมูลระหว่างวันที่ 11 - 19 ต.ค. 64

รายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ  ทั่วประเทศ

รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมการอบรมฯ คลิก