Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับประชาชน > รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19
id รายงาน
1725 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2566
1721 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2566
1718 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
1715 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2565
1711 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2565
1705 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2565
1701 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน
1698 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
1695 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
1693 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
1690 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2565
1686 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2565
1682 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2565
1677 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2565
1675 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565
1674 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2565
1670 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 กันยายน 2565
1668 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 กันยายน 2565
1666 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2565
1663 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 26 กันยายน 2565
1661 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2565
1659 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 24 กันยายน 2565
1657 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2565
1655 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2565
1653 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 กันยายน 2565
1650 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2565
1647 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565
1645 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2565
1643 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 กันยายน 2565
1641 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565
1630 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565
1628 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565
1626 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 13 กันยายน 2565
1621 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2565
1619 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 กันยายน 2565
1617 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565
1615 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565
1613 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565
1611 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 5 กันยายน 2565
1608 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 4 กันยายน 2565
1606 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565
1604 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565
1598 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2565
1596 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2565
1594 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2565
1592 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2565
1590 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2565
1588 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565
1586 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2565
1583 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565
1581 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2565
1579 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2565
1577 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2565
1574 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565
1572 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2565
1570 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2565
1566 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565
1564 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2565
1562 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2565
1560 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2565
1558 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2565
1556 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2565
1554 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2565
1551 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2565
1549 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2565
1547 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2565
1545 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
1543 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565
1541 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565
1539 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565
1537 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2565
1535 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
1533 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2565
1531 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2565
1529 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
1527 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
1524 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
1521 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
1519 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2565
1517 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2565
1515 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
1513 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
1511 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
1509 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2565
1504 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
1501 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
1499 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2565
1497 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2565
1495 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2565
1493 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2565
1491 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
1489 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
1488 รายงานสรุปประจำสัปดาห์ที่ 27 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
1486 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
1484 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2565
1482 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2565
1480 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565
1478 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
1476 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
1470 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
1468 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
1466 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
1464 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2565
1463 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
1459 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2565
1457 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565
1455 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2565
1452 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2565
1450 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2565
1448 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2565
1446 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2565
1444 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2565
1442 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565
1439 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2565
1437 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2565
1435 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2565
1433 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2565
1431 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2565
1429 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2565
1427 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2565
1424 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2565
1422 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2565
1420 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2565
1418 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2565
1416 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 มิถุนายน 2565
1414 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2565
1412 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 มิถุนายน 2565
1409 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2565
1407 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2565
1405 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2565
1403 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2565
1401 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2565
1399 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2565
1397 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
1394 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
1392 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2565
1390 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2565
1388 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
1386 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
1384 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
1379 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
1373 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2565
1371 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2565
1369 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
1367 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
1365 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
1363 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
1360 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
1358 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2565
1356 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2565
1354 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
1353 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
1351 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
1349 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
1346 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
1344 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2565
1342 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2565
1340 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
1338 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
1335 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
1333 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2565
1330 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
1328 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2565
1326 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2565
1324 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2565
1318 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 เมษายน 2565
1316 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565
1313 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2565
1310 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2565
1308 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 24 เมษายน 2565
1306 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 23 เมษายน 2565
1304 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2565
1302 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2565
1298 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 เมษายน 2565
1296 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2565
1293 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2565
1290 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 เมษายน 2565
1288 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 เมษายน 2565
1286 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 เมษายน 2565
1284 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 เมษายน 2565
1282 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 13 เมษายน 2565
1280 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 เมษายน 2565
1276 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 เมษายน 2565
1274 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2565
1272 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 เมษายน 2565
1270 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 เมษายน 2565
1268 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 6 เมษายน 2565
1265 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 5 มกราคม 2565
1263 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 4 เมษายน 2565
1261 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 3 เมษายน 2565
1259 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 เมษายน 2565
1255 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 เมษายน 2565
1253 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2565
1248 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2565
1246 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2565
1243 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2565
1241 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2565
1239 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2565
1237 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2565
1235 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2565
1233 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2565
1231 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2565
1227 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2565
1225 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2565
1223 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2565
1221 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2565
1219 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2565
1217 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2526
1215 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2565
1212 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 มีนาคม 2565
1210 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2565
1209 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2565
1201 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2565
1199 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565
1197 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2565
1195 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2565
1192 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2565
1190 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2565
1188 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2565
1186 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565
1184 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2565
1179 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565
1176 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
1174 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
1172 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
1170 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
1156 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
1154 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
1152 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
1150 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
1148 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565
1146 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
1141 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
1139 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565
1137 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
1135 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565
1133 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
1129 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
1127 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
1125 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
1123 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
1121 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
1117 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
1115 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
1113 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
1111 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
1109 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
1107 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
1103 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
1101 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
1099 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2565
1097 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 มกราคม 2565
1095 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2565
1092 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2565
1089 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565
1087 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565
1085 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565
1083 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 24 มกราคม 2565
1081 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 มกราคม 2565
1078 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2565
1075 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 มกราคม 2565
1072 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2565
1069 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2565
1066 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 มกราคม 2565
1063 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2565
1060 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 มกราคม 2565
1057 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565
1054 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565
1051 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 มกราคม 2565
1048 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2565
1045 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 มกราคม 2565
1042 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 มกราคม 2565
1039 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2565
1036 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565
1033 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 4 มกราคม 2565
1030 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 3 มกราคม 2565
1027 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 มกราคม 2565
1024 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 มกราคม 2565
1021 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2564
1018 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564
1015 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2564
1012 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2564
1006 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 ธันวาคม 2564
1003 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 ธันวาคม 2564
1000 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 ธันวาคม 2564
997 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
994 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2564
991 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2564
988 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564
985 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564
982 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2564
974 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2564
971 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564
968 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564
965 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564
962 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2564
955 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2564
952 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2564
949 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2564
946 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2564
943 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2564
940 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2564
937 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2564
934 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2564
931 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564
928 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2564
925 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2564
922 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564
919 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564
916 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
913 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
910 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
907 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
904 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
901 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
898 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
895 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
891 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
888 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
885 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
880 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
877 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
874 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
871 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
867 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
864 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
861 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
858 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
851 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
848 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
843 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
840 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
837 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
833 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
829 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
826 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
822 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
819 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
816 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2564
812 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564
809 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564
802 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564
796 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564
793 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564
790 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564
787 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564
784 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2564
781 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564
778 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564
775 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564
772 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 ตุลาคม 2564
769 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 ตุลาคม 2564
766 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 ตุลาคม 2564
764 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
761 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2664
758 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2664
755 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564
752 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564
749 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564
746 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564
743 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564
739 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 ตุลาคม 2564
736 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 ตุลาคม 2564
733 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 ตุลาคม 2564
730 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 ตุลาคม 2564
729 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 กันยายน 2564
726 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 กันยายน 2564
723 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 กันยายน 2564
709 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564
706 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2664
703 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2664
698 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564
695 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
691 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564
688 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564
685 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 กันยายน 2564
682 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2664
679 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2664
676 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 กันยายน 2564
673 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 กันยายน 2564
667 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 กันยายน 2564
655 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2664
652 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564
649 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 กันยายน 2564
646 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 กันยายน 2564
643 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2664
640 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2664
637 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564
629 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564
626 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2664
623 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2664
620 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2664
612 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 สิงหาคม 2564
609 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
606 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 สิงหาคม 2564
603 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 สิงหาคม 2564
600 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 สิงหาคม 2564
594 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 สิงหาคม 2564
591 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 สิงหาคม 2564
588 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 สิงหาคม 2564
584 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
581 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2664
578 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2664
574 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2664
566 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
565 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2664
560 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2664
551 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 สิงหาคม 2564
548 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 สิงหาคม 2564
545 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 สิงหาคม 2564
543 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 สิงหาคม 2564
540 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 สิงหาคม 2564
537 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
533 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 สิงหาคม 2564
530 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 สิงหาคม 2564
527 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 สิงหาคม 2564
524 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 สิงหาคม 2564
521 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
518 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
515 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
512 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
509 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
506 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
503 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 กรกฎาคม 2564
500 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
497 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
494 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
491 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
487 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
484 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
481 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
478 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
475 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
470 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
469 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
466 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
463 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
460 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
457 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
454 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
451 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
448 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
445 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 กรกกฎาคม 2564
442 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
437 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
436 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
433 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
430 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
427 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 มิถุนายน 2564
422 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 มิถุนายน 2564
421 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 มิถุนายน 2564
415 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 มิถุนายน 2564
412 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 มิถุนายน 2564
409 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 มิถุนายน 2564
406 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
403 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 มิถุนายน 2564
400 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 มิถุนายน 2564
397 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 มิถุนายน 2564
394 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 มิถุนายน 2564
391 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 มิถุนายน 2564
388 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
384 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 มิถุนายน 2564
381 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
378 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 มิถุนายน 2564
375 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
372 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 มิถุนายน 2564
369 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 มมิถุนายน 2564
366 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 มิถุนายน 2564
363 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
360 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 มิถุนายน 2564
355 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 มิถุนายน 2564
352 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 มิถุนายน 2564
351 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 มิถุนายน 2564
345 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 มิถุนายน 2564
342 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 มิถุนายน 2564
339 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 มิถุนายน 2564
335 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 มิถุนายน 2564
333 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
327 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
324 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
321 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
318 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
311 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
298 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
296 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
284 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
280 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
279 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
274 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
272 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
266 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
260 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
255 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
252 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
249 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
246 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
242 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
241 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
233 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
230 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
227 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
224 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
213 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
212 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
211 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
210 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
77 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
75 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
74 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
73 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 เมษายน 2564
72 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 เมษายน 2564
71 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 เมษายน 2564
70 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 เมษายน 2564
69 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 เมษายน 2564
68 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 เมษายน 2564
67 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 เมษายน 2564
66 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 เมษายน 2564
65 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 เมษายน 2564
64 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 เมษายน 2564
63 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 เมษายน 2564
62 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 เมษายน 2564
61 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 เมษายน 2564
60 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 เมษายน 2564
59 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 เมษายน 2564
58 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 เมษายน 2564
57 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 เมษายน 2564
56 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 เมษายน 2564
55 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 เมษายน 2564
54 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 เมษายน 2564
53 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 เมษายน 2564
52 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 เมษายน 2564
51 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 เมษายน 2564
50 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 เมษายน 2564
49 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 เมษายน 2564
48 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 เมษายน 2564
47 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 เมษายน 2564
46 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 เมษายน 2564
45 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 เมษายน 2564
44 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 เมษายน 2564
43 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 31 มีนาคม 2564
42 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 มีนาคม 2564
41 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 มีนาคม 2564
40 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 มีนาคม 2564
39 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 มีนาคม 2564
38 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 มีนาคม 2564
37 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 มีนาคม 2564
36 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 มีนาคม 2564
35 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 มีนาคม 2564
34 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 มีนาคม 2564
33 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 มีนาคม 2564
32 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 มีนาคม 2564
31 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 มีนาคม 2564
30 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 มีนาคม 2564
29 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 มีนาคม 2564
28 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 มีนาคม 2564