Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับประชาชน > รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19


รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19id รายงาน
397 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 มิถุนายน 2564
394 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 มิถุนายน 2564
391 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 มิถุนายน 2564
388 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
384 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 มิถุนายน 2564
381 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
378 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 มิถุนายน 2564
375 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
372 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 มิถุนายน 2564
369 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 มมิถุนายน 2564
366 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 มิถุนายน 2564
363 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
360 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 มิถุนายน 2564
355 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 มิถุนายน 2564
352 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 มิถุนายน 2564
351 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 มิถุนายน 2564
345 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 มิถุนายน 2564
342 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 มิถุนายน 2564
339 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 มิถุนายน 2564
335 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 มิถุนายน 2564
333 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
327 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
324 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
321 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
318 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
311 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
298 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
296 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
284 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
280 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
279 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
274 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
272 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
266 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
260 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
255 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
252 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
249 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
246 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
242 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
241 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
233 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
230 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
227 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
224 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
213 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
212 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
211 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
210 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
77 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
75 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
74 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
73 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 เมษายน 2564
72 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 เมษายน 2564
71 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 เมษายน 2564
70 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 เมษายน 2564
69 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 เมษายน 2564
68 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 เมษายน 2564
67 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 เมษายน 2564
66 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 เมษายน 2564
65 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 เมษายน 2564
64 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 เมษายน 2564
63 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 เมษายน 2564
62 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 เมษายน 2564
61 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 เมษายน 2564
60 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 เมษายน 2564
59 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 เมษายน 2564
58 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 เมษายน 2564
57 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 เมษายน 2564
56 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 เมษายน 2564
55 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 เมษายน 2564
54 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 เมษายน 2564
53 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 เมษายน 2564
52 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 เมษายน 2564
51 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 เมษายน 2564
50 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 เมษายน 2564
49 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 เมษายน 2564
48 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 เมษายน 2564
47 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 เมษายน 2564
46 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 เมษายน 2564
45 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 เมษายน 2564
44 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 เมษายน 2564
43 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 31 มีนาคม 2564
42 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 มีนาคม 2564
41 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 มีนาคม 2564
40 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 มีนาคม 2564
39 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 มีนาคม 2564
38 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 มีนาคม 2564
37 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 มีนาคม 2564
36 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 มีนาคม 2564
35 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 มีนาคม 2564
34 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 มีนาคม 2564
33 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 มีนาคม 2564
32 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 มีนาคม 2564
31 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 มีนาคม 2564
30 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 มีนาคม 2564
29 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 มีนาคม 2564
28 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 มีนาคม 2564