Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > เอกสารการประชุม / อบรม


เอกสารการประชุม / อบรม

id
ชื่อการประชุม
ไฟล์เอกสาร
290

แนวทางการรับมืออาการไม่พึงประสงค์ทางระบบประสาทภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 เมษายน 2564

(อัพเดท ณ วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564)

283

การประชุมชี้เเจ้งการบริหารจัดการให้วัคซีนโควิด สำหรับประชาชน  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

(อัพเดท ณ วัน ที่ 23 พฤษภาคม 2564)