กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

enlightenedมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

ชื่อทุน ช่วงเวลาการขอรับทุน กรอบการวิจัย ประเด็นวิจัยของ กรมฯ

ทุนภายใต้แผนการวิจัยสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (Sustainable Ageing Societies Under New Normal)

    <<รายละเอียดเพิ่มเติม>>   

                                                       


            

บัดนี้ถึง 30 พ.ย.63

  

สถานะ ปิดรับข้อเสนอโครงการ 

กรอบการวิจัยแผนการวิจัยสังคมสูงวัยที่ยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่                                     

            
ประเด็นวิจัยของกรม ฯ ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัยของแหล่งทุน 


            

<< กลับหน้าหลัก  : หน้าถัดไป >>