กองระบาดวิทยา
Responsive image

คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง)

mail จากข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การอนามัยโลกรายงานพบการระบาดของโรคที่รัฐบาลสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี ประเทศในภูมิภาคตอนกลางของทวีปแอฟริกา โดยพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ 25 ราย เสียชีวิต 9 ราย โดยผู้ป่วยมีอาการไข้ อ่อนเพลีย อาเจียนเป็นเลือด และท้องเสีย และได้มีการกักกันผู้สัมผัสเสี่ยงสูงประมาณ 200 คน 
surprise มีรายงานพบผู้ป่วยสงสัย 2 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 42 ราย ที่ชุมชนโอลัมเซ (Olamze) บริเวณชายแดนประเทศแคเมอรูน-อิเควทอเรียลกินี เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน อายุ 16 ปี ซึ่งไม่มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี 

enlightenedไวรัสมาร์เบิร์ก (Marburg virus disease ; MVD) เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดไข้และเลือดออก ซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสอีโบลา (Ebola)  สำหรับประเทศไทย โรคไวรัสมาร์เบิร์กเป็นหนึ่งในโรคติดต่ออันตราย ภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ 2558 และไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยในประเทศไทยมาก่อน 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสมาร์เบิร์ก  กองระบาดวิทยา ขอส่งลิงค์ คู่มือปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2558 เพื่อให้เครือข่ายได้ใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสมาร์เบิร์ก   โดยการดำเนินการกับผู้ป่วยและผู้สัมผัส ให้ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข้อมูลจาก : กลุ่มสอบสวนฯ กองระบาดวิทยา
หรือดาวน์โหลดที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1vZjULX2--n2dn8j3WAufZm-Hf8826ji8?usp=share_link

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ