กองระบาดวิทยา
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองระบาดวิทยา

   องค์กรคุณธรรม  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     

  • อยู่ระหว่างดำเนินการ

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

 

   บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567     

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     


 

   บุคลากรดีเด่น ของกรมควบคุมโรค  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566