กองระบาดวิทยา
Responsive image

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

สถานการณ์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ หลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

 

 ปี พ.ศ. 2567

 

ปี พ.ศ. 2566

 

 ปี พ.ศ. 2565

 

 ปี พ.ศ. 2564