กองระบาดวิทยา
Responsive image

ฝึกงาน/ติดต่อเรา

   ฝึกงาน/ติดต่อเรา   

 

กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่ : อาคาร 10 และ 11 ชั้น 3 เลขที่ 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 https://maps.app.goo.gl/5QCQTGUrty8UgGZu5

โทรศัพท์ : 02-590-3844
แฟกซ์ : 02-590-3845

smiley นักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกงานกับกองระบาดวิทยา ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กองระบาดวิทยา โทร. 02-590-3844 หรือ 3801