กองระบาดวิทยา
Responsive image

แนวทางการเฝ้าระวัง/สอบสวนโรค

mail คลังความรู้สำหรับทีม JIT 

 

mail เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค 

 

mail หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์จากกองระบาดวิทยา 

 

 แนวทางเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส (ไข้หูดับ) 

 

 แนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา กรณีอุทกภัย (2566) 

 

 แนวทางการเฝ้าระวังโรคจากสถานการณ์ที่มีคนไทยเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล 

 

 แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

 

 แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคหัด หัดเยอรมัน 

 

 แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไวรัสมาร์บวร์กและอีโบลา 

 

 แนวทางการเฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไข้หวัดนก 

 

 แนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP) 

 

 แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคและควบคุมการระบาดโรคฝีดาษวานร (Mpox)