กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ภัยเงียบจากแร่ใยหิน อันตรายถึงชีวิต